Regulamentul general privind protecția datelor

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal pe site-ul www.bivaria.ro

Acest site web este deţinut şi gestionat de către BIVARIA GRUP S.R.L., identificată cu CUI RO13833576, J20/327/2001, cu sediul în Hunedoara, B-dul Dacia, Nr. 28A, Jud. Hunedoara, pentru care confidenţialitatea datelor reprezintă o componentă esenţială. Politica şi practicile noastre de protejare a datelor se focusează pe procesarea, schimbul şi stocarea corespunzătoare şi legală a informaţiilor cu caracter personal şi totodată pe asigurarea confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii.

Această declaraţie de confidenţialitate se aplică entităţii operaţionale principale a BIVARIA GRUP S.R.L. şi filialelor sale.

BIVARIA GRUP S.R.L. procesează şi stochează date cu caracter personal în UE şi este capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea cu legile Uniunii Europene cât şi cu principiile stabilite în acest document.

Această declaraţie de confidenţialitate reprezintă politica de confidenţialitate completă aplicabilă activităţilor online ale BIVARIA GRUP S.R.L. Aceasta declaraţie explică tipurile de informaţii pe care le colectăm de la clienţi şi modul în care utilizăm aceste informaţii.

Website-ul nostru este în conformitate cu Regulamentul General de Protecţie a Datelor (“GDPR”), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu. GDPR creează noi drepturi pentru indivizi şi consolidează unele drepturi existente sub Directiva 95/46/EC.

Principii de protejare a datelor cu caracter personal

Politica de protejare a datelor în acest site se bazează pe următoarele principii de protecţie a datelor:

 • Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă şi transparentă;

 • Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite şi legitime şi datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;

 • Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă şi limitată la informaţiile necesare scopului procesării;

 • Datele personale vor fi acurate şi, acolo unde este necesar, actualizate;

 • Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt şterse sau corectate fără întârziere;

 • Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate şi pentru o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;

 • Toate datele personale vor fi păstrate confidenţial şi stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;

 • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terţe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;

 • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea şi ştergerea acestora, împotrivirea sau restricţionarea de la procesarea datelor atât cât şi de la dreptul portabilităţii datelor.

Datele personale

Date personale înseamnă orice informaţie care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana subiect). Datele personale includ toate tipurile de informaţii directe sau indirecte (şi anume utilizate în legatură cu alte date) ce se referă la persoana subiect, cum ar fi nume, data de naştere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, etc.

Colectarea datelor personale

Datele pe care le colectam includ următoarele:

 • nume, prenume, email, telefon, datele companiei (angajatorului), adresa poştală, date despre documentul de identificare (CI);

 • colectăm date despre dispozitivul dvs. şi despre modul în care dvs. şi dispozitivul interactionaţi cu produsele noastre;

 • colectăm date despre caracteristicile pe care le utilizaţi şi paginile web pe care le vizitaţi în site-ul nostru.

 Scopul colectării datelor personale:

 • informarea clienţilor/cumpărătorilor privind situaţia Contului lor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și/sau serviciile achiziţionate;

 • trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS),  numai în cazul în care persoana vizată şi-a exprimat în mod explicit acordul.

Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai în contextul scopurilor menţionate în articolul anterior. De asemenea, BIVARIA GRUP S.R.L. poate furniza datele cu caracter personal ale cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în scopurile menționate mai sus, după cum urmează: firma de contabilitate, firma care prestează servicii de webhosting, firma care se ocupă de promovarea serviciilor şi produselor noastre, firma de curierat.

Informațiile cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Securitatea procesării

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica şi menţine măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o reţea atât cât şi împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală. Datele clienţilor sunt salvate în baze de date aflate pe servere din Uniunea Europeană .

În cazul unei breşe de securitate, care poate fi reprezentată de un accident, o pierdere de date sau un acces neautorizat, BIVARIA GRUP S.R.L. va informa autorităţile reprezentate în Romania de către A.N.S.P.D.C.P. (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) în maxim 72 de ore de la descoperirea breşei de securitate.

Accesul şi rectificarea sau ştergerea datelor personale

Clienţii au dreptul de a solicita în orice moment accesul la, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea procesării datelor colectate de către noi. Pentru a ne ajuta să păstram datele personale actualizate, recomandăm utilizatorilor să ne informeze despre orice schimbare sau discrepanţă. Pentru a vizualiza un extras sau modifica datele personale, pentru a obţine informaţii despre perioada de timp pentru care BIVARIA GRUP S.R.L. intenţionează să păstreze datele personale sau pentru alte întrebari legate de datele personale, inclusiv ştergerea definitivă a acestora din evidenţele noastre, vă rugăm să ne contactaţi pe e-mail la office@bivaria.ro sau la telefon 0254 740 680.

E-mailuri de marketing

BIVARIA GRUP S.R.L. are dreptul să trimită clienţilor e-mailuri de marketing cu consimţământul acestora. Această formă specifică de consimţământ trebuie dată în mod liber, informată specific şi precis. Aceste cereri sunt îndeplinite atunci când clienţii au optat să primească e-mailuri de marketing (au aprobat activ).

Clienţii vor avea mereu dreptul de a obiecta, la cerere şi fără costuri, la procesarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct fără a trebui să furnizeze justificări concrete. Clienţii pot face acest lucru dând click pe linkul „Dezabonare” care apare în mesajele de e-mail pe care vi le trimitem sau ne pot trimite un mesaj la office@bivaria.ro. O dată ce clientul a obiectat, datele personale ale acelui client nu vor mai fi procesate pentru marketing direct.

E-mail-urile de marketing conţin informaţii pe care le considerăm interesante pentru client, atât cât şi stiri de ultimă ora legate de produsele şi serviciile noastre.

Plângeri

Clienţii au dreptul să adreseze o plângere legată de procesarea datelor lor personale. Toate întrebările şi plângerile vor fi prelucrate de către noi în timp util şi în concordanţă cu procedurile interne.

În cazul improbabil în care clienţii au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecţie a datelor personale şi BIVARIA GRUP S.R.L. nu a tratat plângerea în mod corespunzător, clienţii au posibilitatea de a trimite o plângere autorităţii superioare.

Plângerile pot fi trimise pe e-mail la adresa office@bivaria.ro.

Modificări ale acestei politici

Această politică poate fi actualizată din când în când, de exemplu în urma modificării legislaţiei relevante sau schimbări ale structurii corporative în cadrul BIVARIA GRUP S.R.L. În cazul în care se fac modificări ale materialului, clienţii vor fi notificaţi pe e-mail sau prin intermediul website-ului înainte ca schimbările să intre în vigoare. Încurajăm clienţii să verifice această pagină periodic pentru a fi informaţi despre ultimele noutăţi în ceea ce priveşte practicile noastre de confidenţialitate.

În vigoare de la data de: 24 Mai 2018